Friday, May 11, 2007

צײנער װי אַ יונגער קנאָבל

אין דעם מאָלדאָװישן שטעטעלע סאָראָקע איז זי געזעסן בײַם ברונעם, אונטערן ברײט־צעװאָקסענעם נוסבױם. אַ פֿולער, קופּערנער קרוג איז געשטאַנען בײַ אירע פֿיס, פֿאַרשנורעװעט אין הױכע, שװאַרצע סיך פֿון דינעם שעװראָ. איר ברײט, גאָר ברײט קאַרטונען קלײד איז געװען צונױפֿגענומען אױף דער שױס. באַלױכטן פֿון דער גרינלעכער, װאַרעמער שײַן, זענען צאַרט־מײדלש אַנטפּלעקט געװען אירע קני, װי װײך געטאָקטע שאָלן, מיט גריבלעך בײַ די זײַטן. די שמאָלע, טינקל־גרינע סאַטינע בלוזקע, האָט שטײף פֿאַרצױגן אירע קלײנע עטװאָס װײַט־צעשטעלטע בריסט. איר ברױנע הױכע האַלדז, װי פֿון אַלטן גאָלד, האָט דורכגעלױכטן, װי אַ פֿיש געצאַפּלט דורך די גרױסע, בורשטינען קרעלן. די רױטע ליפּן–אַ ביסל אָפֿן, די געדיכטע צײנער האָבן אַרױסגעקוקט װי אַ יונגער קנאָבל.

אָט הײבט זיך אָן שירע גאָרשמאַנס „צעטראָטענע בליונג“. פֿונעם טיטל װײסט עץ שױן אַז דאָס שײן מײדל װעט בליען נאָר אַ קורצע צײַט, נעבעך. מיר איז אינטערעסאַנט װי איר צײנער װערן פֿאַרגליכן צו קנאָבל. איך קאָן זיך נישט פֿאָרשטעלן אַז קײן גליד פֿון קײן שײן מײדל װאָלט אַזױ באַשריבן געװאָרן אױף ענגליש.

In the opening paragraph of Shira Gorshman’s “Trampled Blossoming,” we meet our gorgeous heroine. Her dimpled knees are like elegantly turned shells, her throat gleams like antique gold, and her red lips part to reveal teeth like young garlic.

I can’t imagine an English story in which any part of a beautiful girl would be compared to garlic, even “young garlic.”

Thanks to whoever nominated me for a JIB Award! Cast your votes for In Mol Araan here!

Labels: ,

2 Comments:

Anonymous venerable guy said...

In Shir ha-shirim, we read "Thy teeth are as a flock of sheep" (6.6).

8:02 PM  
Blogger the chocolate lady מרת שאקאלאד said...

venerable guy,

yes, this doesn't seem dentally correct either.

6:02 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home